PROGRAM KONFERENCE


Moderuje Michala Hergetová

BLOK A – SVĚTLO A PROSTOR

Blok o podstatě světla a jeho významu pro člověka, o přírodních a umělých zdrojích světla, o parametrech a hlediscích, které ovlivňují světelné prostředí a o práci se světlem při návrhu venkovního i vnitřního osvětlení.

 • Panel 1: Světlo v exteriéru
 • Panel 2: Světlo v interiéru
 • Panel 3: Projekt osvětlení
Panel 1: Světlo v exteriéru
 • vliv venkovního osvětlení na noční obraz měst a obcí, pocit bezpečí, bezpečnost dopravy i životní prostředí;
 • venkovní osvětlení ulic, parků, budov, sportovišť, pracovišť nebo reklamních ploch;
 • pohled architektů, urbanistů, projektantů, zástupců státní správy i samosprávy;
Panel 2: Světlo v interiéru
 • vliv osvětlení na atmosféru, vnímání tvaru, struktury i barev prostorů, předmětů i povrchů;
 • význam denního a umělého osvětlení a jeho vlivu na zrakový výkon, zrakovou pohodu, bezpečnost i energetickou náročnost;
 • pohled architektů, projektantů, zástupců státní správy i samosprávy;
Panel 3: Projekt osvětlení
 • role a obsah projektu osvětlení v projektové dokumentaci staveb;
 • návaznost projektu osvětlení na architektonické a stavební řešení, na požárně bezpečnostní řešení, řešení elektroinstalace a energetické náročnosti;
 • možnosti zvyšování kvality osvětlení ve fázi projektování a výstavby;

BLOK B – OSVĚTLENÍ V PRAXI

Blok o technických řešeních, parametrech a hlediscích ovlivňující osvětlení s ukázkami realizací venkovního i vnitřního osvětlení.

 • Panel 4: Osvětlení veřejných prostranství
 • Panel 5: Venkovní osvětlení architektur
 • Panel 6: Vnitřní osvětlení společenských prostor
 • Panel 7: Vnitřní osvětlení pracovních prostor
Panel 4: Osvětlení veřejných prostranství
 • příklady a ukázky osvětlení veřejných prostranství;
 • vliv veřejného osvětlení na noční vzhled, atmosféru i bezpečnost veřejných prostranství;
 • možnosti omezení rušivých vlivů venkovního osvětlení na okolní prostředí.
Panel 5: Venkovní osvětlení architektur
 • příklady a ukázky osvětlení venkovních architektur;
 • vliv osvětlení architektur na noční atmosféru i orientační a identifikační funkci v sídlech i krajině;
 • možnosti omezení rušivých vlivů venkovního osvětlení na okolní prostředí;
Panel 6: Vnitřní osvětlení společenských prostor
 • příklady a ukázky osvětlení kulturních a společenských prostorů;
 • vliv osvětlení na vnímání tvaru, struktury i barev prostorů, předmětů i povrchů;
 • možnosti využití moderní světelné techniky a její technické vlastnosti;
Panel 7: Vnitřní osvětlení pracovních prostor
 • příklady a ukázky osvětlení pracovních prostorů;
 • požadavky na zdraví, bezpečnost a energetickou účinnost;
 • možnosti využití denního a umělého osvětlení;

BLOK C – SVĚTELNÁ TECHNIKA

Blok zaměřený na ukázky použití typových i atypických svítidel a světelných zdrojů při návrhu vnitřního i venkovního osvětlení.

 • Panel 8: Typová svítidla
 • Panel 9: Atypická svítidla
 • Panel 10: Integrace osvětlení do architektury
Panel 8: Typová svítidla
 • kategorizace svítidel dle typologie – příklady a ukázky typových svítidel pro vnitřní i venkovní osvětlení;
 • členění typů svítidel dle architektonického uplatnění – druhy, popis a parametry typových svítidel;
 • použití typových svítidel v různých aplikačních oblastech;
Panel 9: Atypická svítidla
 • příklady a ukázky atypických svítidel pro společenské a kulturní prostory;
 • návrh moderních a historických atypických svítidel;
 • specifikace jejich technických parametrů atypických svítidel;
Panel 10: Integrace osvětlení do architektury
 • příklady a ukázky integrace světelných zdrojů do konstrukcí staveb i interiérových prvků;
 • výhody a nevýhody integrace osvětlení do architektury;
 • technické možnosti a specifikace parametrů světelné techniky při integraci do architektury.


PARTNEŘI


ZÁŠTITA:

ODBORNÍ GARANTI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ORGANIZÁTOR:

POŘADATEL:

Akce je hrazena z prostředků na úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na sociální dialog v roce 2024.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

© copyright 2024 by SEKURKON s.r.o. | Obchodní podmínky